نسخه محدود قفل نرم افزاری ایمن لاک ویژه افراد و شرکت هایی است که قصد استفاده از کلیه امکانات نسخه جامع محصول را بصورت محدود دارند. این نسخه از نظر قابلیت ها دقیقا مشابه نسخه جامع قفل ایمن لاک می باشد و فقط دارای محدودیت هایی در استفاده هست که در زیر به این محدودیت ها اشاره می شود :

1- قابلیت تعریف حداکثر 2 محصول در نرم افزار

2- قابلیت تعریف حداکثر 500 شماره سریال بصورت کلی برای هر دو محصول

3- عدم امکان تمدید محدودیت های شماره سریال و محصول پس از اتمام مقادیر مشخص شده

4- هزینه تمدید پشتیبانی 30% قیمت محصول جهت تمدید پشتیبانی یکساله

دقت داشته باشید به دلیل محدودیت های ذکر شده در محصول و پس از استفاده حداکثری از مقادیر مشخص شده و در صورت نیاز به استفاده مجدد از محصول کاربر با پرداخت مبلغ ما به تفاوت قیمت خرید نسبت به قیمت روز نسخه جامع موظف به ارتقا قفل به این نسخه می باشد